Privacy

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 17 maart 2020 en is van toepassing op inwoners van de Europese Economische Ruimte.

Wij gaan zorgvuldig om met jouw privacy. Wij zijn ons er van bewust dat je als bezoeker of klant je vertrouwen in ons stelt. Op deze pagina zetten we uiteen hoe wij omgaan met de privacy van (potentiële) klanten en websitebezoekers, welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en voor welke doeleinden.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Reclamestudio Zelhem BV in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Reclamestudio Zelhem BV gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • het opmaken van een offerte die voldoet aan uw offerteaanvraag;
 • het verzenden van de nieuwsbrief, maximaal 4 keer per jaar.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • naam;
 • bedrijfsgegevens;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • functie;
 • IP-adres;
 • technische browserinformatie;
 • cookie ID;
 • klik- en surfgedrag.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de genoemde doeleinden te bereiken. Specifieker betekent dit het volgende:

 • offerteaanvraag; 2 jaar na aanvraag;
 • nieuwsbrief: 1 jaar na verzending laatste nieuwsbrief;
 • analytische tracking d.m.v. Google Analytics: 5 jaar, echter wel geanonimiseerd.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens alleen aan andere partijen verstrekken, in geval u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

Reclamestudio Zelhem BV maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich (onbedoeld) toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Cookies

Op deze website worden verschillende soorten cookies gebruikt. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Reclamestudio Zelhem BV of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies).
 • te achterhalen welke bedrijven onze website bezoeken. Dit wordt echter nooit herleid naar privépersonen of individuen en zijn zakelijke gegevens.

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze website cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken daarvoor Google Analytics. Wij hebben onze Google Analytics account zo ingesteld dat we de IP-adressen en UserID’s anonimiseren zodat wij u persoonlijk niet kunnen volgen.

Social media cookies

Op dit moment maakt deze website geen gebruik van social media cookies.

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulp pagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt. Door in onze cookiemelding op akkoord te drukken, accepteert u het plaatsen van onze cookies.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. Daarnaast staat eerder in dit document de bewaartermijn beschreven. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Onze website kan links bevatten naar andere websites. Deze privacyerklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

U mag Reclamestudio Zelhem BV vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Reclamestudio Zelhem BV verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het online contact formulier, ons een e-mail te sturen via privacy@studiozelhem.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0314-62 22 54 op maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur. Afmelden voor de nieuwsbrief kan door middel van de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

error: Content is protected !!
Privacy voorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze via uw browser informatie opslaan van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.